Home

Recente opdrachten

Adviseren
Omschrijving

Verbeteren van het veiligheidsbeleid en de implementatie hiervan in het veiligheidsbeheerssysteem. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het door Econos bedachte concept, om de PDCA cyclus systematisch te borgen in het managementsysteem. Daarnaast is ook een verbeterslag gemaakt in de identificatie van gevaren en de beoordeling van risico’s. De opzet is dusdanig dat deze werkwijze systematisch in de bedrijfsvoering is opgenomen. Door een deugdelijk en solide opgezette werkwijze, is geborgd dat alle voorzienbare gevaren zijn geïdentificeerd. Door deze methodiek is het niet nodig om meer dan 8 installatiescenario’s uit te werken voor de hele inrichting. Daarbij is gebruik gemaakt van Bowtie analyses. Ook op het gebied van ongevallenregistratie en de invulling van KSPI’s is een creatieve invulling gegeven.

Termijn

Opdracht is gestart in januari 2014 en is voor onbepaalde tijd

Omschrijving

Adviseren van Wabo milieuvergunningverleners en Brzo toezichthouders op het gebied van de externe veiligheid. De hoofdtaak is toetsen op en adviseren over de uitvoering van wet- en regelgeving, zoals het Bevi, het Brzo en relevante PGS richtlijnen en andere normen. Enkele grote taken zijn het verbeteren van de veiligheidssituatie bij Amsteldijk Beheer (voorheen Cindu) in Uithoorn, het VR traject van Tata Steel Velsen.

Termijn

Opdracht is gestart in januari 2014 en is voor onbepaalde tijd

Coaching
Omschrijving

Vier Brzo inspecteurs van de ODNZKG worden gecoacht. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de sterke punten en de ontwikkelpunten van de inspecteur is. Tijdens een Brzo inspectie wordt de inspecteur geobserveerd. De waarnemingen en adviezen die tot verbetering kunnen leiden worden gerapporteerd en met de inspecteur besproken. Het gaat daarbij om tact, technische kennis, vaardigheden en inspectiestrategieën.

Termijn

Opdracht is verstrekt mei 2015 en loopt tot januari 2016

Klik op de titel van een opdracht voor meer informatie

Eerdere opdrachten

Adviseren

Internationaal Brzo bedrijf in Rotterdam

Opdracht

Opzetten van een Veiligheidmanagementsysteem (VMS).

Omschrijving

De opdracht is het verbeteren van het VMS van het bedrijf, zodat deze voldoet aan de Brzo wet- en regelgeving. Het VMS is geheel herschreven en veranderd van opzet. Econos heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het nieuwe systeem.

Termijn

De opdracht is gestart april 2012 en december 2013 afgerond.

Provincie Noord-Holland

Opdracht

Inhuur Specialist Externe Veiligheid.

Omschrijving

Provincie Noord-Holland - EconosVoor deze opdracht is Econos gehuurd om kennis en ervaringen op het gebied van externe veiligheid binnen de organisatie (EV-specialisten en brzo- toezichthouders) te brengen. Opdracht is gericht op de uitvoering en het toetsen van wet- en regelgeving van het Bevi en het Brzo. Enkele taken zijn het beoordelen van VR rapporten en VBS systemen bij Brzo bedrijven en begeleiding bij het verbetertraject van Brzo bedrijven die binnen de provincie Noord-Holland extra aandacht behoeft. Het coachen van twee nieuwe medewerkers door kennis en ervaring over te dragen op het gebied van EV en Brzo. Het geven van cursussen zoals Safeti (rekenmethodiek voor de QRA) en ongevallenonderzoek en het uitvoeren van de advieswerkzaamheden voor interne afdelingen, zoals bij Wabo-procedures (Wm-vergunningen).

Termijn

Het betreft een detachering van 3 jaar van 16 uur per week. Gestart op 1 januari 2011 en beëindigd op 31 december 2013.

Provincie Groningen

Opdracht

Inhuur expertise Externe Veiligheid Specialist.

Omschrijving

Provincie Groningen - EconosIn verband met tijdelijke capaciteit gebrek, is Econos ingehuurd om te ondersteunen bij het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid. Zo heeft Harold het VR beoordeeld van AkzoNobel Delfzijl (chloorfabriek) en is hij betrokken bij de aanvraag van de complaince vergunning van AkzoNobel.

Termijn

De opdracht bestrijkt de periode maart tot 1 juli 2012. Het betreft een opdracht van 20 uur/ week.

Provincie Zeeland

Opdracht

Project Inherente Veiligheid (IV).

Omschrijving

Provincie Zeeland - EconosVanuit de landelijke IPO (InterProvinciaal Overleg) beheergroep is, via de provincie Zeeland, opdracht verstrekt om IV opties te verwerken en op te nemen in de IV-databank. Deze IV opties zijn afkomstig van risicovolle bedrijven en komen voort vanuit intervieuws met deze bedrijven. Daarbij is gebruik gemaakt van het IV-instrument.

Termijn

De opdracht liep van maart 2012 tot mei 2012.

Presentatie IIR Congres

Opdracht

Tijdens het IIR congres "Opslag van gevaarlijke stoffen" van 6 en 7 september 2011 heeft Harold een presentatie gegeven over (schijn)veiligheid van het Bevi.

Termijn

6 en 7 september 2011

Provincie Limburg

Opdracht

Het concept inherente veiligheid binnen de provincie Limburg bij risicovolle bedrijven onder de aandacht brengen en stimuleren van het gebruik van dit concept.

Omschrijving

Provincie Limburg - EconosHet geven van meerdere presentaties aan verschillende doelgroepen, waaronder de risicovolle bedrijven binnen de provincie Limburg (Chemelot), EV-deskundigen vanuit de overheid en vergunningverleners. Daarnaast zijn bij een aantal risicovolle bedrijven IV-interviews gehouden, met als doel IV-opties te traceren. Deze opties zijn gerapporteerd en aangeboden aan de landelijke IV-beheergroep (IPO), zodat de voorbeelden in de IV-databank kunnen worden opgenomen.

Termijn

De opdracht is uitgevoerd in de periode augustus tot en met december 2010.

Coaching

Cursus Brzo juristen ODNZKG

Opdracht

Geven van een Brzo cursus aan juristen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Omschrijving

Het geven van een cursus over verschillende typen scenario’s die binnen het Brzo aanwezig zijn. Hierbij is aandacht gegeven aan verantwoordelijke overheden en de wettelijke grondslag.

Termijn

Termijn: Opdracht is uitgevoerd april 2015

Provincie Noord-Holland

Opdracht

Verbeteren Brzo proces.

Omschrijving

Provincie Noord-Holland - EconosOpdracht bestaat uit meerdere onderdelen zoals: het coachen van de Brzo toezichthouders van de provincie Noord-Holland, verbeterprocessen op stellen voor de samenwerking tussen vergunningverlener van Brzo bedrijven, Specialist Externe Veiligheid en de Brzo toezichthouder en een methodiek ontwikkelen waarmee de uitgangspunten van de QRA in vergunningen worden geborgd en de toezichthouder wordt opgeleid om deze uitgangspunten te controleren.

Termijn

De opdracht is november 2012 verstrekt en december 2013 afgerond.

Cursus Interpolis Tilburg

Opdracht

2-daagse cursus voor risicospecialisten van verzekeringsmaatschappij Interpolis. Betreft specialisten die risico’s inschatten voor het verzekeren van Brzo bedrijven.

Omschrijving

Overdracht van expertise en praktijkervaring over Brzo bedrijven in relatie van risico’s en beoordeling door verzekeringsmaatschappijen.

Termijn

Opdracht is uitgevoerd oktober 2013 in opdracht/ samenwerking met Chorda

Cursus Brzo bedrijf Rotterdam

Opdracht

Cursus “Brzo voor operators” geven aan werknemers van een internationaal Brzo bio-ethanol bedrijf in Rotterdam.

Omschrijving

Geven van een cursus aan operators, waarbij overdracht plaats vind van expertise en praktijkervaring over het Brzo. Daarbij is aandacht voor de opzet van het Brzo en wat belangrijke items zijn voor operators. Hoe kunnen operators zich voorbereiden op een Brzo inspectie. Op welke wijze beoordelen overheden bedrijf, etc.

Termijn

Opdracht is uitgevoerd maart 2013 in opdracht/ samenwerking met Chorda

Provincie Noord-Holland

Opdracht

Ondersteuning Brzo toezicht.

Omschrijving

Provincie Noord-Holland - EconosBinnen de provincie Noord-Holland is kennis en ervaring bij Econos ingehuurd om de Brzo toezichthouder te ondersteunen en te begeleiden bij de inspectie van een complex Brzo bedrijf. Het betreft 5 inspectiedagen en ondersteuning bij het tot stand komen van het inspectierapport.

Termijn

De opdracht is april 2012 verstrekt en duurde tot juni 2012.

Veiligheidsregio Haaglanden

Opdracht

Interim Teamhoofd Externe Veiligheid.

Omschrijving

Veiligheidsregio Haaglanden - EconosHet doel is het opzetten van een goedlopende afdeling Externe Veiligheid, waar voldoende kennis en kwaliteit aanwezig is.

Als teamhoofd is Harold verantwoordelijk voor het goed verlopen van de processen, de inhoudelijke Bevi adviezen en het opzetten van een netwerk. Hierbij coacht hij de medewerkers en levert kennis en ervaring op het gebied van externe veiligheid die betrekking hebben met de brandweertaken.

Termijn

De opdracht is in oktober 2010 gestart en beëindigd op 1 september 2011. Het betreft een detachering van 16 uur/ week bij de veiligheidsregio in Den Haag.

Universiteit van Amsterdam

Opdracht

Optreden als intermediator tussen verschillende partijen en de UvA.

Omschrijving

Universiteit van Amsterdam - EconosHet betreft een conflict tussen certificerende instantie, verzekeraar en UvA over de brandveiligheideisen voor de zuurkasten bij de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Er is onderzoek gedaan naar de eisen, de praktijk en de gevaaraspecten bij het installeren van een sprinklerinstallatie voor de zuurkasten.

Termijn

De opdracht duurde van september tot november 2010


Klik op de titel van een opdracht voor meer informatie
© 2017 Econos Rosmalen - Algemene Voorwaarden
Econos